^Powrót

 

                  uonet     

dyskoteka 
Nieodłącznym elementem karnawału w naszej szkole jest dyskoteka. Za jej organizację odpowiedzialny był niezawodny jak zawsze Samorząd Uczniowski. O oprawę muzyczną zadbał Kuba i Błażej, natomiast dziewczęta przygotowały salę. 
W tym miejscu pragniemy podziękować paniom z naszego przedszkola za użyczenie części dekoracji oraz opiekunom, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczniów podczas zabawy: Pani Aurelii i Pani Dorocie oraz Panu Adrianowi.

 

 

  

-->