^Powrót

 

                  uonet     

1698160265521

W minionym tygodniu nasza szkoła uczestniczyła w dwudniowych warsztatach pod znaczącym tytułem UNPLUGGED, skoncentrowane na prewencji uzależnień wśród naszych uczniów, głównie kierowane do uczestników klas VII i VIII.

Program profilaktyczny UNPLUGGED reprezentuje dedykowane rozwiązanie mające na celu przeciwdziałanie eksperymentowaniu z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak alkohol, papierosy i narkotyki, a także opóźnienie potencjalnego rozwoju problematycznego stosowania tych substancji.

Podczas warsztatów nacisk położony został na identyfikację i redukcję czynników predysponujących, które zwiększają prawdopodobieństwo, że młodzież sięgnie po substancje psychoaktywne. Omawiane zagadnienia obejmowały kwestie konformizmu, wpływu nacisku grupowego oraz skutecznych strategii radzenia sobie z nim, wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników ochronnych w kontekście konsumpcji alkoholu, różnice w podatności na alkohol w zależności od płci, przekonania normatywne dotyczące używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży, informacje o przyczynach i konsekwencjach palenia papierosów, zdolność do adekwatnego wyrażania emocji, asertywnego wyrażania swoich przekonań oraz inne istotne umiejętności interpersonalne i społeczne, które wpływają na zachowania związane z substancjami psychoaktywnymi. Zajęcia koncentrowały się również na przekazaniu wiedzy o narkotykach, rozwoju umiejętności radzenia sobie z problemami, formułowania celów oraz podejmowania świadomych decyzji.

Wykorzystano różnorodne metody dydaktyczne, takie jak praca w grupach, prezentacje, scenki sytuacyjne, dyskusje, gry edukacyjne i zabawy integracyjne a także rozprawa sądowa. Dzięki tym aktywnościom uczestnicy mieli okazję do zdobywania praktycznych umiejętności oraz zdobywania wiedzy. W szczególności wzbudziło zainteresowanie wypróbowanie specjalnych narzędzi, znanych jako "NARKOgogle", które symulują efekty stosowania narkotyków lub przedawkowania leków na receptę. Dzięki nim uczestnicy mogli doświadczyć dezorientacji, zaburzeń percepcji, zawrotów głowy, trudności z koncentracją, zniekształceń percepcji wizualnej i utraty koordynacji ruchowej. Podobnie efekty działania alkoholu na zmysły i zdolności uczestników zostały ukazane dzięki specjalnym "ALKOgoglom", które prezentowały obniżoną koncentrację, spowolniony czas reakcji, trudności w określaniu kierunku, zniekształcenia widzenia, trudności w ocenie odległości, podwójne widzenie oraz utratę koordynacji ruchowej.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć dokumentujących te wyjątkowe warsztaty!

 

 

  

-->