Przejdź do treści

Hymn szkoły

Święty Wojciechu, szkoły Patronie,

z wiarą w Jezusa oddałeś życie swoje.

Daj nam odwagę i siłę taką,

pogodnie z Tobą podążać drogą taką,

na której miłość, Bóg i braterstwo,

a w czasach klęski nadzieja w zwycięstwo.

1.

Wzorce czerpiemy ze Świętej Rodziny,

a dobrą wiedzą Ojczyźnie służymy.

Pragniemy z Bogiem żyć w swej codzienności,

wszystkich zarażać płomykiem radości.

2.

Boże, Ty prowadź nas z siłą i wiarą.

Niech jak ojcowie walczymy z ofiarą

za miłość, radość i pokój na świecie,

a święty Wojciech niech wsparciem nam będzie.