^Powrót

 


 

bezpieczny powrot do szkoly - uczniowie       bezpieczny powrot do szkoly - rodzice


 

 

                  uonet     

Plan świetlicy szkolnej

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

M. Stachyra

D. Łoboda

A. Gawluk

M. Stachyra

M. Stachyra

8.50-9.35

M. Stachyra

E. Radecka

D. Łoboda

M. Stachyra

D. Łoboda

9.55-10.40

M. Stachyra

E. Radecka

A. Misztal

A. Misztal

A. Gawluk

10.45-11.30

M. Stachyra

J. Jarząb

E. Radecka

D. Łoboda

D. Łoboda

11.50-12.35

M. Stachyra

M. Stachyra

J. Jarząb

M. Stachyra

J. Jarząb

12.45-13.30

M. Stachyra

M. Stachyra

E. Radecka

M. Stachyra

M. Stachyra

 

 

Plan zajęć dnia świetlicy szkolnej

8:00 - 9:30 -    powitanie dzieci przychodzących do świetlicy; rozmowy, pogadanki z dziećmi, zabawy integracyjne; kontrola przygotowania uczniów do zajęć lekcyjnych, wykonanie zapomnianych, zaległych prac domowych; śniadanie.

9:30 - 10:40 - dowolne gry i zabawy dzieci: gry planszowe, układanki, rysowanie, kolorowanie obrazków, zabawy konstrukcyjne.

10:40 - 11:30 - zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne, teatralne, przyrodnicze, czytelnicze, konkursy, zawody sportowe, quizy, krzyżówki, rebusy, gry i zabawy integracyjne.

11:30 - 13:30 - odrabianie lekcji, nauka własna, ciche czytanie; relaks przy muzyce; indywidualne gry i zabawy wg. zainteresowań dziecka, np.: gry planszowe, rysowanie, kolorowanie malowanek, układanie puzzli; gry i zabawy na boisku szkolnym oraz placu zabaw (zwłaszcza w okresie wiosny i lata); porządkowanie sali; przerwa obiadowa.

 

 

Cele i zadania zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy:

 • zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły,
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej, poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie,
 • uczenie i rozwijanie samodzielności,
 • kształtowanie współżycia w grupie, rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy, komunikacji interpersonalnej,
 • organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki własnej,
 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań i zdolności dzieci,
 • rozwijanie sprawności umysłowej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • poszerzanie wiedzy dzieci o otaczającym świecie, wzbudzanie ciekawości światem,
 • rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dowolny i zadany temat,
 • wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych,
 • kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych,
 • walka z agresją i przemocą,
 • wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody.

 

 

  

-->