^Powrót

 


 

bezpieczny powrot do szkoly - uczniowie       bezpieczny powrot do szkoly - rodzice


 

 

                  uonet     

BohaterON – włącz historię! - to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek. Projekt ma edukować młode pokolenia Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Wiemy, jak wiele radości przyniosły Powstańcom pocztówki i listy wysłane w poprzednich edycjach akcji, dlatego też społeczność szkolna Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie również włączyła się do tej akcji. Każdy uczeń miał niepowtarzalną okazję wyrazić swoje podziękowanie za ofiarność i przelaną krew za Ojczyznę.

 

 

  

-->